Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам мўъжизаларининг бошқа пайғамбарлар мўъжизаларидан фарқли жиҳатлари

6 ой аввал 597 Абдулазиз Мўмин

Пайғамбаримиз Муҳаммад мустафо соллаллоҳу алайҳи васалламнинг мўъжизалари бошқа пайғамбарларнинг мўъжизаларидан ўзининг икки жиҳати билан ажралиб туради. Биринчиси Қуръони Карим мўъжизаси бўлса, иккинчиси у зот мўъжизаларининг кўплиги ва ёрқинлигидир. Қайси пайғамбарга бир мўъжиза берилган бўлса, Пайғамбаримиз алайҳиссаломга унга ўхшаши ёки ундан каттароғи берилган. Уламолар мана шу жиҳатга эътибор қаратиб айтадиларки, Аллоҳ таоло Одам алайҳиссаломни башариятнинг отаси қилиб яратган бўлса, Пайғамбаримиз алайҳиссаломнинг кўксларини очган. Аллоҳ таоло Идрис алайҳиссаломни олий маконга кўтарган бўлса, Пайғамбаримиз алайҳиссаломни дунё осмонидан юқорига – Меърожга олиб чиққан.

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг мўъжизалари кўп эди. Қуръони Карим бошидан охиригача тўлиқ мўъжиза. Муҳаққиқ уламолар наздида Кавсар сураси каби уч оятли қисқа бир сура ёки шу миқдордаги битта оят мўъжиза бўлади, дейдилар. Чунки Аллоҳ таоло: «..унга ўхшаш бир сура келтиринглар...»[1], деган. Баъзилар қисқами, узунми – қандай бўлишидан қатъий назар, Қуръоннинг ҳар бир ояти мўъжизадир, агарчи бир ёки икки калимадан иборат бўлса ҳам, дейдилар.

Қуръони Каримнинг мўъжизавийлиги унинг балоғати ва назми билан эканини олдин ҳам айтиб ўтган эдик. Кўпинча, битта суранинг ўзида мазкур икки хусусият билан бирга ғайб илмига тегишли хабарлар ҳам мужассам бўлади. Бундай хабарларнинг ўзи алоҳида мўъжиза ҳисобланади. Натижада мўъжизалар сони янада кўпаяди. Қуръони Каримдан ташқари, Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ўзларидан содир бўлган ҳадиси шарифлар, мўъжизалар ва ғайб ҳақидаги хабарларни ҳам санаб адоғига етиш қийин.

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва васалламнинг мўъжизалари очиқ-ойдин эди. Бошқа пайғамбарларнинг мўъжизалари ўз замонларидаги шароит ва вазиятга мувофиқ тушарди. Мусо алайҳиссалом даврида сеҳр авж олган эди. Аллоҳ таоло у зотни замондошлари даъво қилган нарсанинг жинсидан бўлган, лекин уларнинг қудрати етмайдиган, уларникини йўққа чиқарадиган мўъжизалар билан қўллаб-қувватлади. Ийсо алайҳиссалом замонларида тиб илми юксалган эди. Аллоҳ таоло у зотга ўликларни тирилтириш, туғма кўр ва моховларни муолажасиз даволаш каби улар ожиз қоладиган мўъжизаларни берди. Бошқа пайғамбарларга ҳам ўз замондошларининг илмига қараб мўъжизалар ато этди.

Аллоҳ таоло Расули акрам Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламни пайғамбар қилиб юборганда арабларнинг илм-маърифатлари, жузъий ва умумий билимлари тўрт нарсадан иборат эди: балоғат, шеър, хабар[2] ва коҳинлик[3]. Аллоҳ таоло Расулига нозил қилган Қуръон мазкур тўрт турнинг ҳар бирида етиб бўлмас даражада юксакликда эди. Қуръонннинг балоғати, фасоҳати, қисқалиги уларнинг сўзлашиш услубига ўхшамас эди. Қуръоннинг ажойиб назмини, ўзига хос баёний йўналишидаги сирни араб нотиқлари, сўз усталари, хатиблари ва шоирлари тушуна олмай ҳайратда қолишди. Унинг ифода этиш йўли қайси вазнга тушишини била олмасдилар. Қуръон келажакда бўладиган ишлар, воқеа-ҳодисалар, яширин ва беркитилган сирлардан хабар берди. Унинг хабарлари рост ва тўғрилигини барча эътироф этди. Кези келганда энг ашаддий душманлар ҳам тан олди.

Қуръон лафзи бир марта тўғри, ўн марта ёлғон чиқадиган коҳинликни бекор қилди. Унинг илдизини учар юлдузлар билан маҳв этди. Қуръон мозий хабарлари, ўтган умматлар, йўқолиб кетган халқлар ҳамда пайғамбарлар қиссалари ҳақида батафсил сўз юритади.

Юқорида санаб ўтилган қуръоний мўъжиза турлари қиёмат кунигача боқий бўлиб, асрлар оша келадиган ҳар бир авлод учун ёрқин ҳужжат бўлади. Замонлар ўтган сари Қуръон хабар берган, Расулуллоҳ айтган сўзларнинг тасдиғи намоён бўлаверади. Иймон янгиланаверади, далиллар бир-бирини қувватлайверади. Кўз билан кўрган вақтда мўминларнинг ишончлари ортиб, кўнгиллари хотиржамлик топаверади.

Қолган пайғамбарларнинг мўъжизалари вафот этишлари билан тўхтаб қолди. Пайғамбаримиз алайҳиссаломники эса Қуръони Карим сабабли абадий давом этади, йўқолмайди. У зот ўзларининг ушбу ҳадисларида шунга ишора қилганлар: «Бирор бир пайғамбар йўқки, уларга берилган мўъжизаларнинг ўхшашларига инсонлар иймон келтирмаган бўлса. Менга берилган мўъжиза Аллоҳнинг менга ваҳий қилган ваҳийидир. Қиёмат куни улар орасида эргашувчиси энг кўпи мен бўлишимни умид қиламан».

Қуръон арабларни энг қисқа сурага ўхшаш сура келтиришга чақирганига мана қанча даврлар ўтди. Ундан бери илмлар тури, олимлар ва файласуфлар кўпайди. Янги фанлар кашф қилинди. Илмий изланишлар, танқид ва таҳлил ривож топди. Бироқ инсоният унга ўхшаш бир сура тўқиб чиқара олмади. Инсонларга жинлар ва бошқалар ёрдам берсалар ҳам, ҳеч қайсисининг қўлидан ҳеч бир иш келмайди, чунки Аллоҳ таоло: «Агар инсу жин ушбу Қуръоннинг ўхшашини келтириш учун бирлашиб, бир-бирларига ёрдамчи бўлсалар-да, унга ўхшашини келтира олмаслар», деб айт»[4], деган.

Қуръони Карим Аллоҳнинг каломи ва юборган ваҳийидир. Аллоҳ таолога бирор нарса ўхшамайди. Яратувчининг сифатлари, илми, ҳикмати, қудрати ва баёни худди Унинг Ўзи каби ўхшаши йўқдир.

«Шамоилу мустафо» китобидан [1] Бақара сураси, 23-оят.

[2] Арабларнинг насаблари, тарихлари ва тарихларида рўй берган воқеа-ҳодисалар ҳақидаги маълумотлар.

[3] Келажакда юз берадиган ишларни ва борлиқ сирларини билишни даъво қилиш. 

[4] Исро сураси, 88-оят.

 
Мавзуга оид мақолалар
Тарихда бугун
Муҳаррамнинг 1-6 кунлари

Муҳаррамнинг 1-куни

Ҳижрий 1318-йил 1-муҳаррам куни Усмонлилар султони Абдулҳамид II Байтуллоҳни зиёрат қилувчи ҳожиларга хизмат қилиш ва сафар машаққатини енгиллатиш мақсадида темир йўл қуришга амр қилди. Темир йўл қурилиши 9 йилда батамом тугатилди.

 

Муҳаррамнинг 2-куни

Ҳижрий 99-йил 2-муҳаррам куни (милодий 718-йил 15-август) умавийлар даврида мусулмонлар Маслама ибн Абдулмалик қўмондонлигида Қастантинияни (ҳозирги Истанбулни) қамал қилдилар. Ва ниҳоят ҳижрий 857-йилга (милодий 1453-йил) келиб, Муҳаммад Фотиҳнинг бошчилигида Қастантиния фатҳ қилинди.

 

Муҳаррамнинг 3- куни

Ҳижрий 239-йил 3-муҳаррам куни (милодий 853-йил) буюк ҳофизлардан бири Имом Усмон ибн Муҳаммад ибн Иброҳим ибн Абу Шайба вафот этди. Бу зот Имом Бухорий ва Муслимларнинг устози бўлган. У кишининг “Мусаннаф” номли машҳур асарлари ҳам бўлган.

 

Муҳаррамнинг 4-куни

Ҳижрий 1298-йил 4-муҳаррам куни мусулмон уламоларидан бири Саййид Али ибн Саййид Исмоил Мусавий Қазвиний вафот этди.

 

Муҳаррамнинг 5-куни

Ҳижрий 855-йил 5-муҳаррам (милодий 1451-йил 7-феврал)

Усмонлилар давлати султони Муродхон II вафот этди. Вафотидан сўнг ўғли Муҳаммад Фотиҳ салтанат тахтига ўтирди.

 

Муҳаррамнинг 6-куни

Ҳижрий 406-йил 6-муҳаррам (милодий 1015-йил 26-июн)

Аббосийлар давлатининг таниқли шоири Муҳаммад ибн Ҳусайн ибн Мусо Шариф Ризо вафот этди. Унинг насаби Жаъфар Содиққа бориб тақалади. Унинг шеърлари жуда кўп китобларда келтирилади. Жумладан «Наҳжул балоға» китобининг муқаддимасида муаллиф томонидан келтирилган.Китоблар

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ва аҳли байт

Китобдаги сўз бошидан...     Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм     Аллоҳ таолога ҳамду санолар, Аллоҳнинг Расулига салавот ва саломлар бўлсин!      Аммо баъд:    давоми...

Мавлуди шариф

Юртимизда, бошқа исломий ўлкаларда бўлганидек, мавлуди шариф маросимлари ўтказиб келинган ва уларда Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламга бағишланган турли наътлар, қасидалар, Навоий, Фузулий каби мумтоз давоми...

Мавлид

Ушбу китоб халқимиз ўртасида «Мавлид» номи билан машҳур бўлган, улуғ олим, буюк адиб Саййид Жаъфар ибн Ҳасан Барзанжийнинг «Иқдул-жавҳар фи мавлидун-Набиййил-Азҳар» («Порлоқ юзли Набийнинг мавлидлари давоми...

Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламни йиғлатган ҳодисалар

Insoniyat komiligining timsoli qilib yaratilgan Payg’ambarimiz ham nahotki ko’z yoshi to’kkan bo’lsalar? Qur'on va hadisda ko’z yoshi haqida nimalar dеyilgan? Payg’ambarimiz va sahobalar ko’zyoshlarining sabablari nimada? Ushbu kitobni o’qib shu kabi savollarga to’la javob olasiz. давоми...

Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳазрати Али розияллоҳу анҳуга насиҳатлари

Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Аллоҳ субҳанаҳу ва таолога ҳамду сано бўлсин. У ҳамма нарсани Китобида баён қилди, каломи шарифининг барча асрорларини Расулига билдирди ва бизга йўл давоми...

ИСЛОМ.УЗ ПОРТАЛИНИНГ САЙТЛАРИ